Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành An tiếp tục đi vào đào tạo các nghề sơ cấp

        Tháng 10 năm 2022 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành An tiếp tục đi vào đào tạo các nghề sơ cấp: Điện lạnh điều hòa không khí, Điện lạnh ô tô, Hàn công nghệ cao, Vận hành thi công nền…..

        Sáng ngày 6/10/2022 học viên  lớp sơ cấp nghề Điện lạnh điều hòa không khí bắt đầu tham gia những môn học đầu tiên của khóa học.

Cô giáo: Nguyễn Thị Thêu giảng dạy môn An toàn Điện –  Khoa Điện lạnh

        Trong thời gian học tại Trung tâm, học viên được tham gia đầy đủ các mô đun, (tích hợp môn lý thuyết và thực hành) theo đúng chương trình chuẩn cho các lớp sơ cấp nghề theo quy định.

Trả lời

1900966996