Kiểm tra tay nghề

Trung tâm tổ chức kiểm tra tay nghề cho các học viên:

                                  

Khoa cơ khí – hàn kiểm tra tay nghề Hàn

 

Khoa Xe – Máy kiểm tra tay nghề sửa chữa, bảo dưỡng ô tô

 

Khoa May Công nghiệp kiểm tra tay nghề May

Trả lời

1900966996