Ôn luyện tay nghề May

       Thực hiện kế hoạch số 25/ĐX-MCN ngày 16 tháng 11 năm 2022 về việc ôn luyện tay nghề May cho lao động có nhu cầu ôn luyện tại xưởng may của Trung tâm.

 Ngày 17 tháng 11 năm 2022 Phòng Đào tạo – Tuyển sinh chủ trì trong việc ôn luyện tay nghề May cho 06 lao động.

        Tham gia hướng dẫn ôn luyện tay nghề có các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc, đại diện của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành An và các đối tác có nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành may.

       Sau thời gian ôn luyện, người lao động đã tự tin trong hơn với nghề của mình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng khó tính nhất.

Trả lời

1900966996