THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

 

TT Ngành nghề Trình độ Thời gian Chỉ tiêu (hv) Ghi chú
I Các lớp nghề     630  
1 Sửa chữa động cơ & thiết bị gia dụng Sơ cấp 4,5 tháng 30
2 Hàn công nghệ cao Sơ cấp 4,5 tháng 50
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí Sơ cấp 4,5 tháng 200
4 May công nghiệp Sơ cấp 3 tháng 50
5 Sửa chữa điện, điện lạnh ô tô Sơ cấp 4,5 tháng 200
6 Cốp pha cốt thép Sơ cấp 3 tháng 20
7 Vận hành máy thi công nền Sơ cấp 4,5 tháng 200
8 Công nghệ thông tin Sơ cấp 4,5 tháng 20
II Lái xe B1, B2, C     1.500
1 Lái xe ô tô hạng B1 Sơ cấp 3 tháng 50
2 Lái xe ô tô hạng B2 Sơ cấp 3 tháng 1.250
3 Lái xe ô tô hạng C Sơ cấp 4,5 tháng 200
III Mô tô A1 Ngắn hạn   3.000  
IV Huấn luyện an toàn- vệ sinh lao động Ngắn hạn   1000  

 

 

1900966996